top of page

מחזות

"מדיטציה"

עלה ב-הבימה 4 במסגרת פסטיבל "חדש מהניילון"

קומדיה

מסוגנן

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 2 גברים, 2 נשים

ארבעה אנשים שומרים על שפיות אל מול הסיוט הזה שנקרא "אחרים"

"אסקפיזם צהריים"

קומדיה-דרמה

אבסורד

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 2 גברים, 1 נשים

קומדיה קודרת על איש מכירות שעומד במבחן מציאות, וענן שחור מעליו.

"הביתה"

דרמה

ריאליזם

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 1 גברים, 1 נשים

שני מכרים מוצאים בלילה חשוך אנושיות ונחמה הדדית.

"סידורים אחרונים"

מותחן-קומי

ריאליזם

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 2 גברים, 1 נשים

אם חד הורית, פרח השכונות, מחוזרת יתר על המידה ע"י שני מטורפים.

"תחיית המתים"

קומדיה

אבסורד

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 2 גברים, 1 נשים

מחזה קומי-אבסורדי המתגלגל במהירות לכדי תוצאה הרסנית, ושחרור

"רוצחים בחוץ"

קומדיה-טראגית

אבסורד

/

/

מחזה קצר

משתתפים: 6 גברים

חבורת מנהלים לחוצים, חדר צפוף אחד, שמועות, ומרחץ דמים.

bottom of page