top of page

"תחיית המתים"

תקציר:

דיקלה נכנסת לביתה ומגלה אדם זר יושב בסלון שלה.
האדם מציג את עצמו כקסטיאל והיא מסיקה מיד שהוא מלשכת התעסוקה, והגיע כדי לדון בהצעות עבודה לבעלה המובטל, אותו היא מכנה לאורך המחזה "בעלי הבדיחה-המהלכת-המסורס-היקר".
ארנון מגיע מעט אחר כך, מלווה בסאונד מסיטקום של קהל צוחק בסוף כל משפט שלו, רציני ככל שיהיה.
ארנון מבין מיד שקסטיאל לא הגיע מטעם לשכת התעסוקה ושבעצם הוא מ"עדי יהוה”, דבר שדיקלה מסרבת לקבל.
כוונות ביקורו של קסטיאל הולכות ומתבהרות במהרה, יחד עם תכונות נוספות ומטרידות באישיותו. מבלי משים (ואולי עם) קסטיאל מתסיס את הריב הנצחי בין דיקלה וארנון, והמצב הולך ומחריף עד לפיצוץ הבלתי נמנע.

משתתפים: 2 גברים, 1 נשים

קסטיאל: עד יהוה, איש צנום ולבנבן, תמהוני שליו ששקוע בעולמו הפנימי.
ארנון: איש גדול מימדים ומובטל, עבר ניתוח לחסימת צינור הזרע, מכונה "מסורס" ע"י אישתו דיקלה בכל הזדמנות.
דיקלה: אשת קריירה חמת מזג בשנות השלושים לחייה, נמשכת לגברים חזקים, רוצה ילדים ומרגישה שהזמן שלה אוזל.

קטע מתוך המחזה:

ארנון: שלום! הגעתי הביתה! כל היום הייתי עסוק, ואני בכלל לא עובד!
(סאונד צחוק של קהל מסיטקום ברקע)
ארנון: אני מובטל!
(סאונד של קהל)
דיקלה: הנה הגיע בעלי הבדיחה-המהלכת-המסורס-היקר! קסטיאל תכיר, זה ארנון, הוא מסורס. ארנון, זה קסטיאל משלכת התעסוקה, הוא פרץ אלינו הביתה.
ארנון: נעים מאוד, נעים מאוד! אני ארנון, עברתי לאחרונה ניתוח לחסימת צינור הזרע.
(צחוק של קהל)
קסטיאל: יופי. עכשיו שכולם פה, אפשר להתחיל לדבר. שבו בבקשה.
(כולם מתיישבים בסלון)
קסטיאל: מה אתם יודעים על מלכות שמיים?
ארנון: נו באמת דיקלה, הוא מעדי יהוה.
דיקלה: הוא מלשכת התעסוקה, תפסיק להכחיש!
ארנון: הוא מעדי יהוה.
דיקלה: הוא מלשכת התעסוקה!
קסטיאל: אני מעדי יהוה…

* להורדת המחזה לחצו על הלינק למעלה (ליד הכותרת) *

bottom of page