top of page

"רוצחים בחוץ"

תקציר:

קונספירציה שהולכת ותופסת תאוצה, גורסת שארגון תרומות לנזקקים מרעיל את חבילות המזון שהוא מחלק. המון משולהב עושה את דרכו אל משרדי הארגון, וחמישה מנהלים בכירים יורדים למחתרת עד שיימצא פתרון.
הם מוצאים מקלט בחדר שכור, שם הם מנסים להגיע לכדי החלטה, עד שנודע להם שמסתתרת ביניהם חפרפרת. החדר הצפוף והמצב המלחיץ גוררים את חברי הארגון לקצה גבול הסיבולת הנפשית שלהם, וכל אחד נהפך חשוד. לחצים מצטברים, סודות נחשפים, והזירה נהפכת למרחץ דמים.

משתתפים: 6 גברים

המנכ"ל: אדם חד ומחושב אך מנותק מסביבתו ומעובדיו.
פפינו: שליח תמים ונאמן. היחידי שיכול להיכנס ולצאת מהחדר.
מנהל אופרציה: מתחנף למנכ"ל ורואה את עצמו כשני לו. מקרין ביטחון. לא העיפרון הכי מגוהץ במדיח.
מנהל חשבונות: חלקלק ונכלולי. מכור להימורים, לא אמין, וקר לב.
מנהל כוח אדם: תמים ושונה משאר עמיתיו. אדם לחוץ שמוצא את עצמו לעתים קרובות מושא ללעג.
מנהל שיווק: מנוכר. מאמין בקונספירציה.

קטע מתוך המחזה:

מ.כ"א: (מתרחק מהם בחשש) כולכם ביחד בזה…
מנכ"ל: תקרא את השלט. (מצביע על השלט "אנחנו ארגון תמים")
מ.כ"א: איזה אירגון תמים?! על מה אתה מדבר, הרגע היה פה רצח! ממתי אתה מסתובב עם אקדח?!
מנכ"ל: תשתלט על עצמך.
מ.אופרציה: ממתי אתה מסתובב עם אקדח באמת?
מ.חשבונות: כן מאיפה האקדח? ומאיפה הפתק דרך אגב?
מ.כ"א: אתה הולך להרוג את כולנו? (למ.אופרציה ומ.חשבונות) הוא הולך להרוג גם אותכם בסוף, כמו שהוא הרג אותו! אל תסמכו עליו! תתרחקו ממני!
(מ.אופרציה ומ.הנהלת חשבונות נעצרים לרגע, חוששים. המנכ"ל זורק את האקדח ומ.חשבונות תופס אותו)
מנכ"ל: הנה. אני לא מתכוון להרוג אף אחד. אני לא משוגע… (למ.כ"א) אבל החדר הזה כנראה קצת משפיע עלייך.
מ.כ"א: (למ.חשבונות) תירה בו!! (מצביע על המנכ”ל)
(מ.חשבונות יורה למוות במ.כ"א)
מ.אופרציה: למה???
מ.חשבונות: אני לא סומך עליו… הוא רצה עוד רצח.
מנכ"ל: כבר לא צריך לסמוך עליו… הוא האמין לשקרים. חברים, תקראו את השלט. רואים את זה? אנחנו אירגון תמים-
מ.אופרציה: לא יודע כבר כמה זה-
מנכ"ל: רלוונטי! מאוד רלוונטי!

* להורדת המחזה לחצו על הלינק למעלה (ליד הכותרת) *

bottom of page