top of page

מקיטה - סרטון לדיגיטל

מברגה חזקה במיוחד.

הבריף: 

בית, שני גברים, אחד מחזיק מברגה של מקיטה, השני אומר לו:

גבר 2: “הנה, תשתמש במברגה של מקיטה. מברגה חזקה, סאונד חזק.”

(גבר אחד משתמש במברגה של מקיטה בדיוק כשהראשון אומר ‘מברגה חזקה, סאונד חזק’. שוט רחב יותר. רואים עוד אנשים, זוגות בבית הזה. כנראה חנוכת בית או משהו.)

מישהו אקראי: “מה הוא אמר? בית חורבה, חתיכת ברדק?

גבר 2: "לא לא! מברגה חזקה, סאונד חזק" (ושוב המברגה מופעלת וסוף המשפט לא נשמע)

מישהו אקראי: “מה? הנישואים שלהם לא יחזיקו, פרידת בזק?

גבר 2: “מברגה חזקה, סאונד חזק!” (שוב המברגה)

מישהו אקראי: “יש להם חובות מפה ועד להודעה חדשה וגם ראיתי במסדרון שמוביל לחדרים מקק?

גבר 2: “מברגה חזקה, סאונד חזק!!”

מישהו אקראי: “כל המקום פה מבחינה אדריכלית תוך חודש חודשיים גג שלושה הולך להיות מלא בשכבה עבה וסמיכה של 2 מטר אבק?!

(שוט של כולם. שתיקה מביכה)

כיתוב: “מקיטה. מברגה חזקה, סאונד חזק"

קריאייטיב: 

bottom of page